Coronavirus

Coronavirus: wat betekent dit voor de deelnemers van het pensioenfonds?

Door het Coronavirus zijn de aandelenmarkten wereldwijd gedaald. Ook de dekkingsgraad van ons pensioenfonds is sterk gedaald.
Op dit moment heeft een lagere dekkingsgraad bij ons:

  • Geen effect op de pensioenuitkeringen. Wij blijven de pensioenuitkeringen betalen. Het pensioenfonds heeft voldoende geld in kas om dit te kunnen doen.
  • Geen effect op uw opgebouwde pensioen of het recht op nabestaanden- en wezenpensioen.

Aan het eind van het jaar wordt gekeken hoe hoog de dekkingsgraad is. Als de dekkingsgraad dan te laag is, zijn eventueel maatregelen nodig.

Wat doet het bestuur tegen de impact van coronavirus-ontwikkelingen?
Het pensioenfonds neemt bewust beleggingsrisico’s om rendement te kunnen maken en gaat er vooralsnog van uit dat de impact van de recente ontwikkelingen op de financiële positie op lange termijn te overzien is. De beleggingscommissie houdt de ontwikkelingen op de korte termijn vanzelfsprekend nauwlettend en kritisch in de gaten en heeft regelmatig overleg met het bestuur.

Heeft u vragen? 
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Het pensioenfonds houdt nauwlettend in de gaten dat de pensioenadministratie en het vermogensbeheer gewoon door kunnen gaan. Onze uitbestedingspartners hebben hiervoor maatregelen getroffen. We zijn bereikbaar als u vragen over uw pensioen heeft.

 Neemt u gerust contact met ons op via de contact pagina.