Wijziging regeling per 1 januari 2020, welke gebeurtenissen voor u van belang zijn.

Uit dienst gaan

Als u uit dienst gaat dan wordt u een ‘slapende’ deelnemer van het pensioenfonds. Het opgebouwd nabestaandenpensioen tot en met 2019 blijft dan onveranderd. De jaren vanaf 2020 tot en met uw datum uit dienst was het nabestaandenpensioen verzekerd. Deze verzekering vervalt als u een ‘slapende’ deelnemer wordt. Mogelijk heeft u dus een gat in uw nabestaandenpensioen.

voorbeeld

In dienst bij Huntsman:                                                         1-1-2005

Opbouw nabestaandenpensioen bij Huntsman                    15 jaar(tot en met 2019)

Uit dienst van Huntsman                                                      1-1-2025

Gat in opgebouwd nabestaandenpensioen                           5 jaar

In dienst bij nieuwe werkgever                                             1-1-2025

Verzekering of opbouw nabestaandenpensioen

bij nieuwe werkgever                                                            tot pensioendatum

 

Pensioneren

Het door u opgebouwd nabestaandenpensioen tot en met 2019 blijft onveranderd en wordt uitgekeerd als u mocht komen te overlijden, ook na pensionering. De jaren vanaf 2020 tot en met uw datum van pensioneren is het nabestaandenpensioen verzekerd. Deze verzekering vervalt als u een pensioneert. Mogelijk heeft u dus een gat in uw nabestaandenpensioen.

voorbeeld

In dienst bij Huntsman:                                                                     1-1-1990

Opbouw nabestaandenpensioen bij Huntsman                                30 jaar (tot en met 2019)

Pensionering bij Huntsman                                                               1-1-2030

Gat in opgebouwd nabestaandenpensioen                                       10 jaar

 

Wat kunt u doen?

Bij uitdiensttreding kunt u aan de pensioenadministratie doorgeven dat u extra nabestaandenpensioen wilt inkopen. Uw opgebouwde ouderdomspensioen wordt dan iets verlaagd. U kunt de berekening opvragen bij onze administrateur, E-mail: rick_brand@huntsman.com ,en daarna aangeven of u hiermee akkoord gaat.

Gaat u ergens anders werken dan kunt u een waardeoverdracht doen van uw opgebouwde aanspraken.

 

Voorafgaande aan uw pensionering krijgt u standaard een formulier toegestuurd met keuzes die kunt maken bij pensionering, bijvoorbeeld eerst een hoog pensioen laten uitkeren en daarna een laag pensioen. Ook de keuze om een deel van uw ouderdomspensioen om te zetten naar nabestaandenpensioen wordt dan aangeboden. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en voorkeur kunt u een keuze maken. U ontvangt dan een berekening van onze administrateur zodat u inzicht heeft in de gevolgen van uw keuze.