Aantal verzekerden

Per 31 december 2021 had Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg 2.008 verzekerden ( -57 t.o.v 2020).

Zij zijn te verdelen in 3 groepen:

  • deelnemers (werknemers): deze mensen bouwen nu pensioen op bij het pensioenfonds of zijn arbeidsongeschikt
  • oud-werknemers: mensen die pensioen hebben opgebouwd bij het pensioenfonds, die nog niet met pensioen zijn en het pensioen na hun vertrek bij het pensioenfonds hebben laten staan
  • pensioengerechtigden: deze mensen ontvangen nu een ouderdoms-, partner-, wezen- of arbeidsongeschiktheidspensioen

Kijken we in de onderstaande grafiek naar de cijfers sinds 2009, dan blijkt dat:

  • het aantal deelnemers (werknemers) met 177 afnam  ( -13 in 2021)
  • het aantal oud-werknemers daalde met 420              ( -27 in 2021)
  • het aantal pensioengerechtigden met 121 toenam     ( -17 in 2021)

klik op de grafiek voor een vergroting

Heeft u een vraag?

Bel of stuur een email.

Contactgegevens