Heeft u een vraag?

Bel of stuur een email.

Contactgegevens

Indexatiebesluit en nieuwsbrief voor gepensioneerden december 2021.

Het bestuur van Pensioenfonds Huntsman heeft besloten om alle deelnemers (dus actieve, gewezen en gepensioneerde deelnemers) een indexatie toe te kennen van 3,42% per 1 januari 2022. De gepensioneerden deelnemers zien deze verhoging bij hun pensioenbetaling van januari 2022.

Bijgaand treft u ook aan de nieuwsbrief voor de gepensioneerden van december 2021. Hierin wordt ingegaan op een aantal ontwikkelingen op gebied van pensioen en informatie over ons pensioenfonds. Deze nieuwsbrief is ook per post verzonden.

Het bestuur van Pensioenfonds Huntsman wenst u een goed en gezond 2022!

Klik hier voor het lezen van de gehele nieuwsbrief.

De informatie op deze website is niet van toepassing op:

medewerkers die vanaf 1-1-2016 in dienst zijn getreden bij Huntsman Holland B.V.  Op hen is een DC regeling van toepassing die niet door Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg wordt uitgevoerd.

Belangrijke pensioenmomenten

Klik op onderstaande onderwerpen om direct naar de verdieping in laag 2 van Pensioen  1-2-3 te gaan.

Snel naar

Klik voor meer informatie op een onderstaand item.

 

 Nieuwsberichten

 Financiële positie

 Betaaldata

 Hoeveel krijg ik?

 De Spreekbuis

 Documenten

 

 

Website uptime statistics - monitoring service Host-tracker.com

Heeft u een vraag?

Bel of stuur een email.

Contactgegevens