Toespraak gepensioneerdendag 12 oktober 2023

Dames en heren, namens het bestuur van het pensioenfonds heet ik u van harte welkom op deze bijeenkomst.

Vandaag is het alweer de 46ste keer dat de gepensioneerdendag gehouden wordt. Vorig jaar hebben we elkaar ontmoet bij het WTC in Rotterdam. Dit jaar zijn we weer terug op onze vertrouwde Spido boot. Het is wat aan de drukke kant maar we zijn blij dat we met 1 boot kunnen varen, zodat u ook in de gelegenheid bent veel oud-collega’s te spreken.

Mijn naam is overigens Rein Godding, en ik ben alweer 4 jaar manager van het mooie Huntsman Pensioenfonds. Vanuit het pensioenfonds zijn tevens aanwezig namens het bestuur: Dick van Schaik en Gerrit Plaisier en namens het Verantwoordingsorgaan Peter Oostveen en Rene Verhulst. Verder zijn er ruim 10 collega’s van Huntsman met wie een aantal van u ook samen heeft gewerkt in het verleden.

Allereerst praat ik u bij over de Ontwikkelingen bij Huntsman

De aankondigingen van vorig jaar november waarbij er diverse locaties in Europa gesloten worden is momenteel in de afrondende fase. Ondertussen is de organisatie in Krakow-Polen enorm aan het groeien doordat vele rollen hier onder worden gebracht en tegelijkertijd wordt ook het hoofdkantoor in Frankfurt verder ingevuld. Helaas betekent dit ook dat er locaties in Europa zijn die gesloten worden, waardoor er diverse internationale collega’s zijn die eind dit jaar Huntsman zullen gaan verlaten. Ook voor Rotterdam heeft dit impact en zullen er een beperkt aantal collega’s vertrekken.

Naast deze belangrijke ontwikkeling zijn er dit jaar ook CAO onderhandelingen gevoerd met de vakbonden en dit heeft ertoe geleidt dat er in augustus een hernieuwde CAO is afgesproken voor 2 jaar. Dit is een belangrijke mijlpaal omdat het enerzijds rust geeft aan de interne organisatie en anderzijds geeft het speelruimte om nieuwe getalenteerde collega’s kunnen aantrekken.

Zoals iedereen het afgelopen jaar heeft kunnen volgen is er sprake van veel onstabiliteit in de wereld. Ik noem de ontwikkelingen in de Oekraïne die nog volop gaande zijn en ook de recente gebeurtenissen in de Gazastrook. We betuigen ons medeleven aan de slachtoffers en hun families. De inflatie bereikte een historisch hoog punt en daalt nu hard maar desondanks heeft de industrie steeds te maken met hoge gasprijzen. Kortom er zijn nog meer dan voldoende externe factoren die van invloed zijn op de organisatie  

Tegen deze achtergrond blijft Huntsman Holland alles op alles te zetten om binnen al deze dynamieken concurrerend te zijn en te blijven en ondertussen betrouwbaar te produceren!

 

Ontwikkelingen pensioengebied

Dames en heren, ik wil u graag informeren over een aantal ontwikkelingen op pensioengebied, met daarbij natuurlijk bijzondere aandacht voor de positie van ons eigen pensioenfonds.

Nieuw Pensioenstelsel

Over het nieuwe pensioenstelsel hoort u vast veel in het nieuws. Voor veel mensen gaat er wat veranderen. Maar voor veel gepensioneerden ook niet. Bij Huntsman is nu onze verwachting dat we het pensioenfonds handhaven zoals het is. De werkgever en vakbond moeten afspraken maken over een  nieuwe regeling voor de werknemers vanaf 2028. Hoogstwaarschijnlijk wordt dat een regeling buiten ons pensioenfonds. Dat is ook niet heel vreemd, want vanaf 2016 worden nieuwe werknemers van Huntsman al geen deelnemer meer aan ons fonds maar hebben ze een andere regeling. Mocht daar verandering in komen dan informeren we u. Maar vooralsnog verwachten wij dat we als gesloten pensioenfonds doorgaan.

 

Ons pensioenfonds

Financiële situatie

Een ander belangrijk onderwerp voor het pensioenfonds en voor u is de economie en daarmee samenhangend de financiële positie van het pensioenfonds. Deze is gelukkig goed. De beleidsdekkingsgraad is nu ruim 136%. De inflatie is echter erg laag op dit moment. Vorig jaar hadden we een zeer hoge inflatie en hebben we de pensioenen met 10,3% verhoogd. Op zich is het goed nieuws dat de prijzen nauwelijks stijgen op dit moment. Dat betekent echter ook dat er naar verwachting zeer weinig of niet geïndexeerd wordt dit jaar. Het bestuur vergadert hier in december over en kijkt daarbij naar het inflatiecijfer dat het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert per eind oktober. Aan het einde van het jaar ontvangt u van mij weer de jaarlijkse nieuwjaarsbrief met het indexatiebesluit. Wij zullen deze ook op de website van het pensioenfonds publiceren.

 

Enquête

Vorig jaar heeft u een vragenlijst van het pensioenfonds ingevuld. De response van de gepensioneerden was zeer hoog, namelijk 67%. Het geeft het bestuur een aardig beeld bij hoe u als gepensioneerde kijkt naar bijvoorbeeld de koopkracht van uw pensioen, verantwoord beleggen en de communicatie door het pensioenfonds. Op onze website hebben we een nieuwsbericht gepubliceerd over het onderzoek. Belangrijke conclusie is dat het beleggingsbeleid van het pensioenfonds niet gewijzigd wordt. Het bestuur streeft ernaar om pensioenen te kunnen indexeren maar wil de kans op het verlagen van het pensioen, klein houden. Verder gaat het bestuur vaker nieuwsberichten plaatsen op de website, bijvoorbeeld over het nieuwe pensioenstelsel.

 

Voorzieningsfonds

Wellicht bent u nog deelnemer aan het voorzieningsfonds. Dan heeft deze zomer een brief gehad. Aan de deelnemers van het voorzieningsfonds wordt gevraagd om voortaan zelf de contributie te betalen. De automatische inhouding via uw pensioenuitkering gaat stoppen. Hebt u nog niet gereageerd, stuurt u dan alstublieft alsnog het antwoordformulier op.

 

Tenslotte

Ik dank u hartelijk voor uw komst. Ik hoop dat u geniet de leuke boottocht en van het eten en drinken. Maar ik hoop vooral ook dat u een goed gesprek heeft met uw collega’s van weleer. Onze dank gaat uit naar het organisatiecomité van deze gepensioneerdendag, onder de bezielende leiding van Herman Appers. Ook het personeel van Spido zijn we zeer erkentelijk voor hun goede service. Namens het pensioenfondsbestuur wens ik u nog een prettige middag.