Wijziging regeling 2020, welke gebeurtenissen voor u van belang zijn.

Uit dienst gaan

Als u uit dienst gaat dan wordt u een ‘slapende’ deelnemer van het pensioenfonds. Het opgebouwd nabestaandenpensioen tot en met 2019 blijft dan onveranderd. De jaren vanaf 2020 tot en met uw datum uit dienst was het nabestaandenpensioen verzekerd. Deze verzekering vervalt als u een ‘slapende’ deelnemer wordt. Omdat er dan een gat in uw nabestaandenpensioen ontstaat heeft het bestuur van het pensioenfonds vanuit de zorggedachte besloten om automatisch een stukje van uw opgebouwde ouderdomspensioen om te ruilen naar een hoger opgebouwd nabestaandenpensioen als u uit dienst gaat. Deze wijziging is in het pensioenreglement van 14 september 2020 doorgevoerd. Het gat in het opgebouwde nabestaandenpensioen wordt hiermee grotendeels gedicht. Wanneer u pensioneert kunt u altijd weer (een deel van) uw opgebouwde nabestaandenpensioen omruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en voorkeur kunt u een keuze maken. U kunt dan een berekening opvragen bij onze administrateur zodat u inzicht heeft in de gevolgen van uw keuze.

Gaat u ergens anders werken dan kunt u ook een waardeoverdracht doen van uw opgebouwde aanspraken.

 

Pensioneren

Het door u opgebouwd nabestaandenpensioen tot en met 2019 blijft onveranderd en wordt uitgekeerd als u mocht komen te overlijden, ook na pensionering. De jaren vanaf 2020 tot en met uw datum van pensioneren is het nabestaandenpensioen verzekerd. Deze verzekering vervalt als u pensioneert. Om te voorkomen dat er dan een gat in uw nabestaandenpensioen ontstaat heeft het bestuur van het pensioenfonds vanuit de zorggedachte besloten om bij uw pensionering automatisch een stukje van uw opgebouwde ouderdomspensioen om te ruilen naar een hoger opgebouwd nabestaandenpensioen. Deze wijziging is in het pensioenreglement van 14 september 2020 doorgevoerd. Uw ouderdomspensioen wordt in dat geval dus iets lager maar het opgebouwd partnerpensioen wordt hoger. Ongeveer zes maanden voorafgaande aan uw pensionering ontvangt u een overzicht van het pensioenfonds met wat dit betekent voor de hoogte van de opgebouwde bedragen van uw ouderdomspensioen en partnerpensioen. U kunt dan altijd weer (een deel van) uw opgebouwde nabestaandenpensioen omruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en voorkeur kunt u een keuze maken. U kunt dan een berekening opvragen bij onze administrateur zodat u inzicht heeft in de gevolgen van uw keuze. Geeft u uw keuze wel tijdig door aan ons. Als uw pensioen eenmaal is ingegaan dan kunt u geen wijzigingen meer aanbrengen in het partnerpensioen!