Wat als het mee- of tegenzit?

 

Dat ziet u sinds 2020 op uw Uniform Pensioenoverzicht


Wat gebeurt er met uw pensioen als het langere tijd economisch goed of juist heel slecht gaat? Die inschatting ziet u vanaf 2020 voor het eerst op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Sinds eind 2019 was dit al zichtbaar op mijnpensioenoverzicht.nl.

U ziet op uw UPO een inschatting van uw pensioen bij ons fonds als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. Dit is weergegeven in een afbeelding met drie pijlen, die samen vanuit één punt starten. Het onderste bedrag is geen inschatting. Dit is het pensioen dat u tot nu toe bij ons fonds hebt opgebouwd. De bovenste drie zijn een inschatting van het pensioen waarop u lijkt te gaan uitkomen in verschillende situaties:

 • Het verwachte eindresultaat
  Dit ziet u in het midden bovenaan. Dit is het pensioen waar u op dit moment op uit lijkt te komen. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt en 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.

 • Als het meezit
  Bij de rechter pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch erg meezit. De kans is op dit moment klein (5%) dat u uitkomt op een hoger bedrag dan het rechter bedrag.
 • Als het tegenzit
  Bij de linker pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. De kans is op dit moment ook klein (5%) dat u uitkomt op een lager bedrag dan het linker bedrag.

Hoe ziet die inschatting eruit?
U ziet de inschatting van uw pensioen met drie pijlen, die samen vanuit één punt starten. Hieronder ziet u een voorbeeld. 

Het onderste bedrag
Het onderste bedrag is het pensioen dat u tot nu toe hebt opgebouwd. Als u nu zou stoppen met het opbouwen van pensioen, is dit het bedrag dat u bruto per jaar ontvangt, zolang u leeft. Op mijnpensioenoverzicht.nl is dit bedrag berekend alsof u uw pensioen tegelijk laat ingaan met uw AOW.

De bovenste bedragen
Bovenaan ziet u drie bedragen. Deze bedragen zijn een inschatting van het pensioen waarop u lijkt te gaan uitkomen in verschillende situaties. Een belangrijke aanname voor alle drie de bedragen is dat u blijft werken tot de pensioenrichtleeftijd van ons fonds en pensioen blijft opbouwen binnen de huidige pensioenregeling. Als u eerder stopt met werken, zal uw pensioen lager zijn.

Er zijn door economen heel veel verschillende ‘toekomsten’ (scenario’s) bedacht. In de ene toekomst zit het mee wat betreft de rente, de beleggingen en de stijging van de prijzen. In een andere toekomst zit het tegen. Alle pensioenfondsen en verzekeraars rekenen met dezelfde ‘toekomsten’. We hebben uitgerekend hoe hoog uw pensioen is in deze toekomsten.

 • Het verwachte eindresultaat
  Dit ziet u in het midden bovenaan. Dit is het pensioen waar u op dit moment op lijkt uit te komen. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt en 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.
 • Als het meezit
  Bij de rechter pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch erg meezit. De kans is op dit moment klein (5%) dat u uitkomt op een hoger bedrag dan het rechter bedrag.

 • Als het tegenzit
  Bij de linker pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. De kans is op dit moment ook klein (5%) dat u uitkomt op een lager bedrag dan het linker bedrag.

Wat zorgt ervoor dat het mee- of tegenzit? 

 • De rente
  Als de rente stijgt, dan hoeven we minder reserves aan te houden voor de toekomst en is de kans groter dat we de pensioenen kunnen verhogen. Daalt de rente, dan moeten we juist meer reserves aanhouden. De kans dat we de pensioenen kunnen verhogen wordt dan kleiner.
 • Beleggingen
  We beleggen de premie voor uw pensioen. We kunnen er niet voor kiezen om alleen maar te sparen, omdat dat niet genoeg geld oplevert om nu en in de toekomst alle pensioenen te betalen. Maar beleggen is niet zonder risico’s. We weten vooraf niet precies wat de beleggingen gaan opleveren. We kunnen een periode te maken hebben met een lage opbrengst of zelfs verliezen op de beleggingen. In het laatste geval kan het zijn dat we pensioenen moeten verlagen.

 • Stijgen of dalen van de prijzen
  Als de prijzen stijgen, wordt uw pensioen minder waard. U kunt immers minder kopen met hetzelfde bedrag. De invloed van de prijzen op wat u later kunt kopen met uw pensioen hebben we in de inschatting verwerkt. Het bedrag dat u naar verwachting ontvangt, is dus een gecorrigeerd bedrag. Als de verwachting is dat de prijzen gaan stijgen, is het bedrag (iets) naar beneden bijgesteld.

Verschil tussen Mijnpensioenoverzicht.nl en UPO

Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u dit jaar van ons ontvangt, ziet u voor het eerst deze inschatting van uw pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. U ziet een inschatting van het pensioen dat u van ons fonds gaat ontvangen. Als u inlogt op www.mijnpensioenoverzicht.nlziet u een inschatting die gebaseerd is op uw totale pensioen, dus ook van eventuele andere pensioenfondsen en inclusief uw AOW-pensioen.

Bent u al met pensioen?

Dan ziet u op mijnpensioenoverzicht.nl ook een inschatting van uw pensioen als er de komende 10 jaar mee- of tegenvallers zijn. U ziet deze inschatting vanaf het moment dat u AOW ontvangt. Zolang u nog geen AOW ontvangt, ziet u uw pensioen alsof u het tegelijk met uw AOW in laat gaan.

Is uw verwachte eindresultaat lager dan het bedrag dat u nu ontvangt? Dan betekent dit dat economen verwachten dat de prijzen gaan stijgen en de koopkracht van uw pensioen daalt. U krijgt dus niet minder, maar u kunt minder kopen met hetzelfde pensioen. U kunt zich met het verwachte eindresultaat voorstellen hoeveel u met uw pensioen over 10 jaar kunt kopen.

Zijn de scenario’s het gevolg van het pensioenakkoord?

Nee, het tonen van scenario’s is een nieuwe manier van communiceren over het pensioen dat u opbouwt via de huidige pensioenregeling.

Ik zie nieuwe bedragen. Is mijn pensioenregeling aangepast?
Nee, de regeling is niet aangepast. U ziet een inschatting op basis van de huidige regeling.

Wat moet ik met de bedragen voor de inschatting van mijn pensioen?

Het middelste bedrag kunt u gebruiken om na te gaan of het verwachte pensioen voor u genoeg is om van rond te komen. De andere twee bedragen geven aan in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie.

Uw pensioen zal nooit ineens gelijk zijn aan het linker bedrag. Als het langere tijd tegenzit in de economie zal het verwachte pensioen (het middelste bedrag) geleidelijk lager worden. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) naar uw pensioen te kijken. Zo ziet u in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt. 

Hoe groot is de kans dat ik het laagste bedrag krijg?

In 5% van de berekende ‘toekomsten’ kwam de berekening uit op een bedrag dat lager is dan het bedrag als het tegenzit. De kans dat u precies het laagste bedrag krijgt is heel klein. De kans dat u meer krijgt dan het laagste bedrag is 95%.

Hoe groot is de kans dat ik het middelste bedrag krijg?
De gemiddelde uitkomst ziet u in het midden bovenaan. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt. En er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt. De kans dat u precies dit bedrag krijgt is heel klein. Het gaat er vooral om dat u ziet in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het langere tijd mee- of tegenzit.

Hoe groot is de kans dat ik het hoogste bedrag krijg?

In 5% van de berekende ‘toekomsten’ kwam de berekening uit op een bedrag dat hoger is dan het bedrag als het meezit. De kans dat u precies het hoogste bedrag krijgt is heel klein. De kans dat u minder krijgt dan het hoogste bedrag is op dit moment 95%.

Wanneer zit het mee?

Het zit mee als het economisch gezien veel beter gaat dan verwacht. Het is een mogelijke toekomst waarin de rendementen op de beleggingen hoger uitvallen dan verwacht. De rente stijgt en de prijzen stijgen niet of dalen misschien zelfs. We weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar áls deze situatie zich voordoet, dan ziet u bij de rechter pijl wat dit zou betekenen voor uw pensioen.

Wanneer zit het tegen?

Het zit tegen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. Het is een mogelijke toekomst waarin de rendementen op de beleggingen lager uitvallen dan verwacht. De rente is lager dan verwacht en de prijzen stijgen harder dan verwacht. We weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar áls deze situatie zich voordoet, dan ziet u bij de linker pijl wat dit zou betekenen voor uw pensioen.

Is er een kans dat ik minder krijg dan het laagste bedrag? Of meer krijg dan het hoogste bedrag?

Ja, die kans is er. De drie bedragen zijn berekend op basis van 2000 mogelijke ‘toekomsten’ (scenario’s). We hebben uw pensioen berekend in elk scenario. In 5% van die scenario’s komt uw pensioen lager uit dan het bedrag dat u links ziet staan. In 5% van de scenario’s komt uw pensioen hoger uit dan het bedrag dat u rechts ziet staan. Zoals het er nu naar uitziet is er 90% kans dat uw pensioen uit komt op een bedrag tussen het linker en rechter bedrag.

Waarom zie ik het nabestaandenpensioen niet als het mee- of tegenzit?

De overheid heeft ervoor gekozen alleen te laten zien wat er gebeurt met uw eigen pensioen als het mee- of tegenzit.