Uniform Pensioen Overzicht (UPO)

Uniform Pensioenoverzicht (UPO) bekijken

U ontvangt elk jaar van Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg een Uniform Pensioenoverzicht. In dit persoonlijke pensioenoverzicht staat wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij het pensioenfonds. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. De bedragen op het pensioenoverzicht zijn bruto bedragen per jaar.  (De uitkering op jaarbasis is inclusief vakantiegeld. Deze uitkering wordt in 12 gelijke delen per maand uitgekeerd. Uw maandelijkse uitkering bevat dus een twaalfde deel vakantiegeld.) 

Verder vindt u er:

  • de gegevens van uzelf en eventueel uw partner
  • het pensioen dat u hebt opgebouwd
  • het pensioen dat u kunt bereiken bij Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg als uw situatie niet verandert
  • de toelichting

Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor dit Uniform Pensioenoverzicht. U kunt daardoor de bedragen van de verschillende overzichten gemakkelijk bij elkaar optellen. 

Met de introductie van Mijn Pensioencijfers is nu ook de UPO digitaal te bekijken. Ga naar Mijn Pensioencijfers en bekijk uw gegevens. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.