Risicomanagement

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg moet beleggen om voldoende geld te kunnen verdienen. Als het alleen zou sparen, zou het niet genoeg geld verdienen om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen.

Beleggen is niet zonder risico. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Het bestuur vindt het belangrijk om deze risico’s te kennen en te beheersen. Dat is het risicomanagement.

 • Veel of weinig risico
 • De praktijk: risico's spreiden
 • Risico-inventarisatie

Veel of weinig risico

Bij beleggen kiest het pensioenfonds grofweg uit:

 • Weinig risico nemen en weinig rendement (= winst) boeken
 • Meer risico nemen en (mogelijk) meer rendement boeken

Weinig risico met sparen
Sparen is bijna zonder risico. Iemand stort het geld op een bankrekening en ontvangt in ruil daarvoor rente.

 • Het voordeel is dat hij zeker weet hoeveel geld er na een bepaalde periode is
 • Het nadeel is dat de rente op spaarrekeningen laag is

Als pensioenfondsen alleen maar zouden sparen, zou uw pensioen zeer waarschijnlijk lager zijn. Of zou u aanzienlijk meer pensioenpremie moeten betalen.

Meer risico met beleggen
Met beleggen loopt een pensioenfonds meer risico. Er is een beetje meer risico als het pensioenfonds geld belegt in een veilige obligatie. Een obligatie is een lening aan een land, bank of bedrijf. In ruil daarvoor ontvangt het fonds rente. Er is veel meer risico als het fonds belegt in bijvoorbeeld aandelen. Als een pensioenfonds een aandeel koopt van een bedrijf, wordt het pensioenfonds een stukje eigenaar van die onderneming.

 • Gaat het goed met de onderneming? Dan deelt het pensioenfonds in de winst. Het fonds ontvangt per aandeel een bepaald winstbedrag. Dat heet dividend. Bovendien kan het aandeel meer waard worden.
 • Gaat het slecht met de onderneming? Dan kan het aandeel (veel) minder waard worden.

Als pensioenfondsen alleen maar in aandelen zouden beleggen, zouden ze te veel risico lopen. Het pensioenfonds streeft ernaar dat het nu en in de toekomst uw pensioen kan betalen.

De praktijk: risico's spreiden

Om de risico’s te beperken onderneemt het pensioenfonds op verschillende manieren actie:

 • Het pensioenfonds spreidt het risico van de beleggingen. De beleggingen zijn verdeeld over verschillende soorten beleggingscategorieën. Als het in de ene categorie tijdelijk minder goed gaat, kan dat met winst uit een andere categorie gecompenseerd worden.
 • Binnen beleggingscategorieën zoekt het pensioenfonds naar de beste beleggers (vermogensbeheerders) en die beleggers krijgen duidelijke richtlijnen mee hoe ze het geld van het fonds  moeten beleggen.
 • Het pensioenfonds dekt onder meer deels het risico van een dalende rente af. Een lage rente is namelijk erg vervelend voor een pensioenfonds. Dan moet het meer geld opzij zetten om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen.

Hoeveel risico het fonds kan en wil lopen hangt onder meer af van de dekkingsgraad. Bij een lagere dekkingsgraad richt het pensioenfonds de beleggingsportefeuille veiliger in en bij een hogere dekkingsgraad kan het fonds iets meer risico nemen.

Risico-inventarisatie

Hier houdt het risicomanagement niet op. Het bestuur vindt het belangrijk om alle relevante risico’s te kennen die het pensioenfonds mogelijk loopt. Daarom inventariseert het bestuur jaarlijks de risico’s om zo:

 • Zicht te hebben op eventuele risico’s
 • Te weten hoe het pensioenfonds deze risico’s kan vermijden
 • Te weten welke maatregelen het pensioenfonds kan nemen
 • Richtlijnen te geven voor het in de gaten houden van de risico’s

Aan de hand van deze risico-inventarisatie ziet het bestuur hoe het zit met de risico's en kan het bestuur, als dat nodig is, bijsturen.