Bestuur

Organisatie Bestuur Uitvoering Advies Controle Toezicht

Het bestuur bepaalt het beleid van het pensioenfonds. Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg is onder meer eindverantwoordelijk voor:

  • de uitvoering van de pensioenregelingen
  • de pensioenadministratie
  • het vermogensbeheer
  • de communicatie met alle betrokkenen

Het bestuur onderschrijft de Principes voor goed pensioenfondsbestuur die de Stichting van de Arbeid heeft vastgesteld. Deze principes gaan over:

  • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
  • intern toezicht en verantwoording
  • openheid en communicatie

Samenstelling

Het bestuur bestaat uit 6 mensen. Zij werken net als u bij Huntsman Holland of hebben er gewerkt. Drie personen zijn benoemd door de werkgever, twee gekozen door de Ondernemingsraad en één persoon is gekozen door en uit de gepensioneerden.

Bestuursleden zijn aangesteld voor een periode van drie jaar. Voor hun aanstelling toetst De Nederlandsche Bank bestuursleden op hun kennis en integriteit.

Naam Namens
N. Mol Werkgever
L. Thring Werkgever
H. Gunneweg    Werkgever
A J Zeeuw Werknemers
D van Schaik Werknemers
G.C. Plaisier Gepensioneerden

Vragen

Vragen aan het bestuur kunt u stellen aan de manager pensioenfonds R. Godding, via telefoonnummer 0181-292315.