Uitvoering

Organisatie Bestuur Uitvoering Advies Controle Toezicht

Bij de uitvoering van de pensioenregeling zijn de volgende partijen betrokken:

 • Pensioenbureau
 • Vermogensbeheerder
 • Pensioenadministratie

Pensioenbureau

Het pensioenbureau ondersteunt het bestuur bij de praktische uitvoering van zijn taken. Dit houdt in dat het pensioenbureau:

 • het beleid voorbereidt
 • contacten met externe partijen onderhoudt
 • de communicatie met deelnemers co├Ârdineert
 • verschillende organen van het pensioenfonds ondersteunt
 • toezicht houdt op uitbestede werkzaamheden

Samenstelling
Bij het pensioenbureau werken 2 personen. Zij werken samen om de taken van het pensioenbureau zo goed mogelijk uit te voeren.

Vermogensbeheerder

Werknemers en werkgever betalen pensioenpremie. Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg beheert dat geld en zorgt ervoor dat er geld is als u met pensioen gaat. Dat doet het pensioenfonds door te beleggen. Dat doet het pensioenfonds niet zelf, maar laat het pensioenfonds een externe vermogensbeheerder doen, namelijk Nationale Nederlanden Investment Partners. Vermogensbeheerders weten veel over beleggen, doen dat voor meer organisaties en kunnen daarom goedkoper werken.

Pensioenadministratie

Het pensioenfonds heeft zijn pensioenadministratie uitbesteed aan een uitvoeringsorganisatie, AZL NV. Andere taken die AZL NV uitvoert in opdracht van het fonds zijn onder meer:

 • het uitbetalen van de pensioenen
 • communicatie, zoals mijn pensioencijfers, de pensioenschets en uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
 • samenstellen van de jaarrekening