Financiële verplichtingen

Het bedrag dat het pensioenfonds in kas moet hebben om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen betalen, noemen we de ‘pensioenverplichtingen’. Het pensioenfonds moet genoeg geld hebben om op lange termijn deze verplichtingen na te kunnen komen. Het pensioenfonds moet daarom:

  • het geld zorgvuldig beleggen en
  • een goede administratie bijhouden van uw pensioen

Het pensioenfonds heeft steeds meer geld nodig om aan alle verplichtingen te voldoen. De oorzaken hiervan zijn onder meer:

  • de salarissen stijgen en daardoor stijgt ook het pensioen: de hoogte van uw pensioen is immers gekoppeld aan uw salaris
  • mensen steeds langer leven: het pensioenfonds moet het ouderdomspensioen daarom langer uitkeren
  • de rente is nog steeds historisch laag, daardoor moet het pensioenfonds rekening houden met lagere inkomsten in de toekomst

klik op de grafiek voor een vergroting

Heeft u een vraag?

Bel of stuur een email.

Contactgegevens