Nieuws 2015

Nieuwsbrief voor gepensioneerden december 2015

1-12-2015 In deze nieuwsbrief wil ik u graag op de hoogte brengen van een aantal ontwikkelingen op gebied van pensioen. Uiteraard inclusief informatie over ons fonds en de indexatie per 1 januari 2016 van uw pensioen....
Lees verder

Kent u de risico’s van uw pensioen?

29-9-2015 Aan pensioen kleven risico’s. Bijvoorbeeld het risico dat u straks minder pensioen krijgt dan u verwacht. De meeste Nederlanders hebben hoge verwachtingen van hun pensioen. Ze denken dat ze zeker 70% van hun laatst verdiende salaris als pensioen krijgen en dat de hoogte van hun pensioen al jaren van tevoren vast staat. Dat is bijna nooit het geval....
Lees verder

AOW-leeftijd stijgt naar 65,5 jaar

29-9-2015 Iedereen die in Nederland heeft gewoond en/of gewerkt ontvangt een  AOW-pensioen van de overheid. Het AOW-pensioen start vanaf een bepaalde leeftijd: de AOW-leeftijd. Vanaf 1 oktober 2015 is de AOW-leeftijd voor alle Nederlanders 65 jaar en 6 maanden....
Lees verder

Toezichthouder wijzigt rekenregels pensioenen

22-7-2015 Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de rente aangepast waarmee pensioenfondsen verplicht hun financiële positie berekenen. Ook ons fonds moet deze nieuwe rente gaan gebruiken....
Lees verder

Nieuw herstelplan ingediend bij DNB

22-7-2015 Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen. Daarin zijn ook verplichtingen opgenomen waaraan onze financiële positie moet voldoen. Volgens die regels is onze financiële positie niet goed genoeg. Er zijn te weinig buffers voor de lange termijn. Ons pensioenfonds heeft daarom voor 1 juli 2015 een nieuw herstelplan ingediend bij tPer 1 januari 2015 gelden er nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen. Daarin zijn ook verplichtingen opgenomen waaraan onze financiële positie moet voldoen. Volgens die regels is onze financiële positie niet goed genoeg. Er zijn te weinig buffers voor de lange termijn. Ons pensioenfonds heeft daarom voor 1 juli 2015 een nieuw herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB)....
Lees verder

Oproep aan jongeren: Kijk naar je pensioen!

22-7-2015 De meeste jongeren vinden pensioen een ‘ver-van-mijn-bed-show’. 51% van de werkende jongeren tussen 21 en 34 jaar denkt er niet over na. Dat blijkt uit onderzoek naar financieel bewustzijn onder starters op de arbeidsmarkt door Motivaction. Jonge werknemers in de pensioensector hebben daarom de campagne ‘Pensioen Aan’ gelanceerd om hun leeftijdsgenoten wakker te schudden....
Lees verder

Jaarverslag 2014 beschikbaar

17-6-2015

Het jaarverslag van 2014 is verschenen. In dit verslag vindt u informatie over de cijfers en ontwikkelingen bij Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg.

Enkele onderwerpen
In het jaarverslag vindt u onder meer:

  • informatie over de financiële positie van het pensioenfonds
  • een terugblik van het bestuur op 2014
  • de samenvatting van het visitatierapport 2014
  • het verslag van het Verantwoordingsorgaan

Meer informatie
Wilt u meer weten? Bekijk dan het jaarverslag 2014.

Overzicht en inzicht in uw pensioen

10-6-2015 U bouwt pensioen op via ons pensioenfonds. En misschien hebt u tijdens uw loopbaan ook pensioen opgebouwd bij andere pensioenfondsen. Samen met het AOW-pensioen van de overheid is dit uw inkomen als u straks met pensioen bent....
Lees verder

AOW-leeftijd gaat sneller naar 67 jaar

10-6-2015 Vanaf een bepaalde leeftijd ontvangt u AOW-pensioen van de overheid. De leeftijd waarop u voor het eerst AOW-pensioen ontvangt, gaat in stappen omhoog naar 67 jaar. De regering wil dat de AOW-leeftijd sneller stijgt. De regeringspartijen PvdA en VVD hebben dit in 2012 al afgesproken in hun regeerakkoord. Daar zijn de Tweede en Eerste Kamer nu mee akkoord gegaan....
Lees verder

Afkoop pensioen niet langer gekort op AOW-toeslag

16-4-2015 Iedereen die in Nederland woont of werkt, ontvangt straks AOW-pensioen van de overheid. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de AOW uit. De SVB is ook verantwoordelijk voor de AOW-partnertoeslag. Dat is een uitkering voor sommige gepensioneerden (die al AOW ontvangen) met een jongere partner die nog geen AOW ontvangt. Niet iedereen ontvangt een AOW-partnertoeslag en ook de hoogte van deze toeslag ligt niet vast....
Lees verder

Nieuwe baan? Hoe doet uw nieuwe pensioenfonds het?

16-4-2015 ‘Hoe kan ik achterhalen hoe mijn nieuwe pensioenfonds presteert?’ Dit is een belangrijke vraag voor mensen die een nieuwe baan krijgen en bij een nieuw pensioenfonds pensioen gaan opbouwen. Zij staan namelijk voor de vraag wat zij gaan doen met hun opgebouwde pensioen bij hun oude pensioenfonds. Laten staan of meenemen naar hun nieuwe pensioenfonds?...
Lees verder

Tweede Kamer akkoord met Wet Pensioencommunicatie

16-4-2015 De Tweede Kamer is akkoord gegaan met nieuwe regels voor pensioencommunicatie. Pensioen is voor veel mensen een moeilijk onderwerp. Met de nieuwe Wet Pensioencommunicatie wil staatssecretaris Klijnsma ervoor zorgen dat mensen hun pensioen beter begrijpen....
Lees verder

Uw Uniform Pensioenoverzicht is online beschikbaar

2-4-2015 U kunt als deelnemer, oud-deelnemer en gepensioneerde uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014 bekijken op het beveiligde deel van deze website. U kunt hierop zien wat u aan pensioen ontvangt van Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg....
Lees verder

Wanneer krijg ik dit jaar vakantiegeld?

17-3-2015 Zolang u werkt, krijgt u vakantiegeld uitbetaald van uw werkgever.Bij Huntsman Holland BV is dat in de maand april. Als u met pensioen gaat, ontvangt u elke maand een pensioenuitkering van ons pensioenfonds. In dit maandbedrag is uw vakantiegeld al opgenomen. Eigenlijk ontvangt u elke maand een stukje (om precies te zijn 1/12e deel) van het vakantiegeld in uw pensioenuitkering....
Lees verder

Een nieuwe wet, een nieuwe dekkingsgraad

17-3-2015 De regels voor pensioenfondsen zijn aangepast. De Eerste Kamer is in december 2014 akkoord gegaan met een aangepast Financieel Toetsingskader (FTK). Dit nieuwe FTK bepaalt de nieuwe regels die pensioenfondsen moeten hanteren bij onder meer de berekening van de dekkingsgraad. De nieuwe regels gelden sinds 1 januari 2015. Sinds die datum is er voor alle pensioenfondsen een nieuwe dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad. Deze dekkingsgraad gaat uit van de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden....
Lees verder

U hebt meer tijd voor waardeoverdracht

6-3-2015 U bouwt via uw werk pensioen op bij een pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Als u van baan verandert, gaat u vaak pensioen opbouwen bij een ander pensioenfonds of verzekeraar. U kunt ervoor kiezen om het pensioen dat u hebt opgebouwd na uw vertrek te laten staan. Maar u kunt het ook meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Dat noemen we waardeoverdracht....
Lees verder

Overheid past regels aan in 2015

21-1-2015 De overheid heeft per 1 januari 2015 veel regels op het gebied van pensioen, wonen en belastingen veranderd. Hierdoor kan uw eerste loonstrookje of pensioenuitkering netto anders uitvallen. Van hetzelfde bruto bedrag houdt u meer of minder over dan in 2014.In de meeste gevallen houdt u netto meer over van uw bruto inkomen. Maar op veel zaken stijgt de belasting, waardoor u uiteindelijk duurder uit kunt zijn. Dat hangt af van uw persoonlijke situatie....
Lees verder

Tip: de Pensioenschijf-van-vijf

21-1-2015 U kunt op verschillende manieren inkomen opbouwen voor na uw pensioen: AOW-pensioen van de overheid als u in Nederland woont en/of werkt Ouderdomspensioen via uw werk (bij dit pensioenfonds) Via een bank of verzekeraar als u zelf bijspaart voor extra pensioen Vermogen (door sparen, beleggen of het aflossen van hypotheek voor een koopwoning) Verder kunt u na uw pensioen mogelijk ook inkomen krijgen via: andere pensioenfondsen of -verzekeraars als u meerdere werkgevers hebt gehad salaris als u doorwerkt na uw pensioen...
Lees verder

Stijging AOW-leeftijd stopt niet bij 67 jaar

21-1-2015 AOW-pensioen krijgt iedereen die in Nederland woont en/of werkt. De overheid keert het AOW-pensioen uit vanaf een bepaalde leeftijd. Jarenlang was dat 65 jaar. Sinds 2012 stijgt de AOW-leeftijd. Volgens de huidige wet stijgt de AOW-leeftijd in stappen naar 67 jaar in 2023. Er ligt echter een voorstel bij de Tweede Kamer om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen: naar 67 jaar in 2021.Na 2021 wordt de ingangsleeftijd voor het AOW-pensioen gekoppeld aan de levensverwachting. Blijven we allemaal langer leven, dan gaat het AOW-pensioen later in om de oudedagsvoorziening betaalbaar te houden....
Lees verder