Nieuws 2017

Nieuwsbrief voor gepensioneerden december 2017

22-12-2017 Bijgaand de nieuwsbrief van december 2017. Hierin wil ik u graag op de hoogte brengen van een aantal ontwikkelingen op gebied van pensioen. Uiteraard inclusief informatie over ons fonds en de indexatie per 1 januari 2018 van uw pensioen. ...
Lees verder

Indexatie actieve deelnemers per 1 januari 2018

22-12-2017 Aan de actieve deelnemers aan de middelloon pensioenregeling (ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg). Betreft: toekenning indexatie. ...
Lees verder

Pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar

31-10-2017 Drie jaar nadat de pensioenleeftijd is verhoogd van 65 naar 67 jaar, gaat deze opnieuw omhoog. De verhoging van de pensioenleeftijd geldt alleen voor actieve deelnemers. ...
Lees verder

Toespraak gepensioneerdendag 12 oktober 2017

25-10-2017 Dames en heren, ik wil u informeren over een aantal ontwikkelingen op pensioengebied, met daarbij natuurlijk bijzondere aandacht voor de positie van ons eigen pensioenfonds. ...
Lees verder

Foto's gepensioneerdendag 2017

19-10-2017

De foto’s van de gepensioneerdendag van 12 oktober 2017 zijn op de website gezet.U kunt de foto’s Downloaden van de Website en indien u dat wenst zelf afdrukken. 

De foto's zijn te vinden via het menu 'Actueel' onder 'Media'. U kunt nu door de foto's bladeren en door op een foto te klikken wordt deze vergroot weergegeven. Downloaden van een foto kan door op het icoon links boven te klikken.

Brief aan pensioneerden in verband met vacature VO

18-9-2017 Vanaf 2008 is het wettelijk verplicht om als bestuur van het pensioenfonds verantwoording af te leggen over het beleid en de wijze waarop het bestuur dat beleid heeft uitgevoerd.  ...
Lees verder

Jaarverslag 2016.

2-7-2017

Het jaarverslag over het boekjaar 2016 is gepubliceerd. U kunt dit jaarverslag vinden bij Pensioen 1-2-3 , laag 3. 

De Sprenkels en Verschuren Vitaliteits analyse, Kostenvergelijker en de Risk en Reward scan.

16-6-2017 Sinds enige tijd bent u van ons gewend dat wij gegevens, die DNB op kwartaalbasis publiekelijk aan de pensioensector verstrekt, op een handzame wijze weergeven ...
Lees verder

Toelichting op uw jaaropgave 2016

19-3-2017 Toelichting op uw jaaropgave 2016 en uw pensioen per 1 januari 2017  ...
Lees verder

Indexatie actieve deelnemers per 1 januari 2017

17-1-2017 Toekenning indexatie aan de actieve deelnemers aan de middelloon pensioenregeling (ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg). ...
Lees verder