Nieuws 2022

Indexatie per 1 januari 2023: 10,3%

14-12-2022

Indexatie per 1 januari 2023: 10,3%

Het bestuur van Pensioenfonds Huntsman heeft besloten om alle deelnemers (dus actieve, gewezen en gepensioneerde deelnemers) een indexatie toe te kennen van 10,3% per 1 januari 2023. Het inflatiecijfer van september was 14,3%. De gepensioneerden deelnemers zien deze verhoging voor het eerst terug bij hun pensioenbetaling van januari 2023.

Het bestuur heeft dit jaar gezien de bijzondere situatie van hoge inflatie, nieuwe wetgeving, compenserende maatregelen van de overheid en roerige economische markten met extra zorgvuldigheid en op basis van scenario-berekeningen dit besluit voorbereid. Uiteindelijk was de conclusie dat het bestaande indexatiebeleid ook in de huidige situatie goed toepasbaar is. Door de hoge inflatie ligt ook de dekkingsgraad waarboven volledig geïndexeerd mag worden wel een stuk hoger dan voorgaande jaren. Eind september was de beleidsdekkingsgraad 135,8%. De dekkingsgraad waarboven volledig geïndexeerd kan worden heeft de actuaris berekend op 148,7%. Dat betekent dat niet de volledige inflatie uitgekeerd kan worden op basis van het bestaande beleid.   

Nieuwe samenstelling Verantwoordingsorgaan

5-5-2022

Nieuwe samenstelling Verantwoordingsorgaan

 

Per 1 mei 2022 bestaat het Verantwoordingsorgaan uit de volgende leden:

Jan Veerman (voorzitter)             In functie sinds 17 april 2014                       gepensioneerde

Rene Verhulst                            In functie sinds 1 mei 2022                           gepensioneerde

Peter Oostveen                          In functie sinds 1 mei 2022                           gepensioneerde

Harrij Mensinga                          In functie sinds 1 mei 2022                          gepensioneerde

Rosina Kleijburg-Hanssen           In functie sinds 16 april 2020                        werknemer

Afgelopen december hebben we een oproep gedaan voor kandidaten namens de gepensioneerden. Uiteindelijk waren er evenveel kandidaten als vacatures dus waren verkiezingen niet nodig.

De nieuwe leden Rene Verhulst, Peter Oostveen en Harrij Mensinga wensen we veel succes!

Wim Veenendaal is na ruim 13 jaar lidmaatschap namens de gepensioneerden afgezwaaid. Het bestuur is Wim zeer erkentelijk voor zijn inzet en betrokkenheid voor het pensioenfonds.

Gepensioneerdendag op 15 november 2022

5-4-2022

Het bestuur van het pensioenfonds is verheugd om te kunnen melden dat er dit jaar weer een gepensioneerdendag wordt georganiseerd.

De opzet is iets anders deze keer. We ontmoeten elkaar in het WTC in Roterdam op dinsdag 15 november van 11.00 tot 17.00 uur.

In augustus versturen we de uitnodigingen aan de voormalige collega's die uit actieve dienst zijn gepensioneerd.

We hopen op een mooie opkomst!