Indexatie per 1 januari 2023: 10,3%

Indexatie per 1 januari 2023: 10,3%

Het bestuur van Pensioenfonds Huntsman heeft besloten om alle deelnemers (dus actieve, gewezen en gepensioneerde deelnemers) een indexatie toe te kennen van 10,3% per 1 januari 2023. Het inflatiecijfer van september was 14,3%. De gepensioneerden deelnemers zien deze verhoging voor het eerst terug bij hun pensioenbetaling van januari 2023.

Het bestuur heeft dit jaar gezien de bijzondere situatie van hoge inflatie, nieuwe wetgeving, compenserende maatregelen van de overheid en roerige economische markten met extra zorgvuldigheid en op basis van scenario-berekeningen dit besluit voorbereid. Uiteindelijk was de conclusie dat het bestaande indexatiebeleid ook in de huidige situatie goed toepasbaar is. Door de hoge inflatie ligt ook de dekkingsgraad waarboven volledig geïndexeerd mag worden wel een stuk hoger dan voorgaande jaren. Eind september was de beleidsdekkingsgraad 135,8%. De dekkingsgraad waarboven volledig geïndexeerd kan worden heeft de actuaris berekend op 148,7%. Dat betekent dat niet de volledige inflatie uitgekeerd kan worden op basis van het bestaande beleid.