Nieuws 2020

Indexatie actieve deelnemers

26-12-2020 Indexatie actieve deelnemers per 1 januari 2021 Geachte deelnemer aan het pensioenfonds van Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg. Het doet het bestuur van het pensioenfonds een genoegen u, als actieve deelnemer, langs deze weg te kunnen informeren dat uw pensioenaanspraken zullen worden verhoogd per 1 januari 2021. ...
Lees verder

Coronavirus Update november 2020

4-11-2020 Pensioenfonds in control In mei informeerden we u over de gevolgen van het Coronavirus voor Pensioenfonds Huntsman. In dit bericht geven we u graag een korte update. ...
Lees verder

Herstelplan ingediend bij DNB

5-10-2020 Door de lage rente en de situatie op de financiële markten is de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Huntsman te laag volgens de wettelijke normen.Daarom hebben we een herstelplan. Daarin staat hoe wij ervoor willen zorgen dat de beleidsdekkingsgraad binnen 10 jaar weer boven de 116% uitkomt. Zolang de dekkingsgraad lager is dan 116%, moeten wij elk jaar een nieuw ...
Lees verder

Pensioenakkoord belangrijke stap verder

1-7-2020

In de zomer van 2019 sloten het kabinet en de sociale partners op hoofdlijnen een pensioenakkoord. Vervolgens onderhandelden ze nog een jaar over de verdere uitwerking. Op maandag 22 juni heeft minister Koolmees een consultatiedocument en de hoofdlijnennotitie gepubliceerd. Er vindt nu een raadpleging plaats van de achterban van de werknemersorganisaties.  

 

Wat betekenen de nieuwe regels voor u?

Voorlopig nog niets. Werknemersorganisaties moeten nog akkoord geven op de uitwerking van het akkoord. Daarna moeten de nieuwe regels eerst worden vastgelegd in een wet. Daarna kunnen wij als pensioenfonds de regels gaan toepassen. We hebben op een aantal punten keuzevrijheid. Zodra duidelijk is hoe wij de nieuwe regels gaan toepassen, maken we een berekening op maat. Al deze stappen nemen naar verwachting een aantal jaar in beslag.   

 

Waarom nieuwe regels?

Ook al is ons pensioen in Nederland goed geregeld, er moesten een aantal problemen worden opgelost. Allereerst kunnen de pensioenen bij veel pensioenfondsen vaak niet (volledig) meestijgen met de prijzen, ook niet als het economisch goed gaat. Een ander probleem is dat jongeren nu nog te veel betalen voor het pensioen dat ze later ontvangen en ouderen te weinig. Dat is geen probleem als je je hele leven bij een pensioenfonds een pensioen hebt. Het is bijvoorbeeld wel een probleem als werknemers op latere leeftijd weg (moeten) gaan bij een pensioenfonds bijvoorbeeld omdat ze voor zichzelf beginnen of ergens gaan werken waar het pensioen minder goed geregeld is. Zij krijgen dan later minder pensioen dan waarvoor zij met hun werkgever betaald hebben.

 

Nieuwe regels lossen deze problemen op

De nieuwe regels zorgen ervoor dat pensioen eerder omhoog gaat als het economisch goed gaat. Het gaat ook eerder omlaag gaat als het economisch slechter gaat. Uw pensioen beweegt dus mee met de economie, mede afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden bij pensionering. Ook wordt pensioen eerlijker: jong en oud krijgen het pensioen waarvoor ze (samen met hun werkgever) betalen.

 

We maken straks een inschatting van uw pensioen

Straks legt u samen met uw werkgever geld in voor uw pensioen. Dat geld wordt, net zoals nu, belegd. Het geld dat iedereen opzij heeft gezet, vormt samen met het resultaat op de beleggingen de pensioenpot. Elk jaar berekent Pensioenfonds Huntsman wat uw  eel van de pensioenpot is. En op basis daarvan maken we een inschatting van uw pensioen straks. De uitkomst van die berekening zal ieder jaar anders zijn.

 

De pensioenen gaan schommelen

Het pensioen van gepensioneerden berekenen we ook op die manier. Er komen wel regels waardoor de pensioenen van gepensioneerden zo min mogelijk schommelen.

 

We houden u op de hoogte! 

GEPENSIONEERDENDAG 8 OKTOBER 2020 GAAT NIET DOOR

25-5-2020 GEPENSIONEERDENDAG 8 OKTOBER 2020 GAAT NIET DOOR  Geachte gepensioneerde, Er is besloten om de gepensioneerdendag op 8 oktober 2020 definitief niet door te laten gaan. We volgen al weken de ontwikkelingen, en de daar mee gepaard gaande opgelegde beperkingen omtrent de Corona uitbraak.   ...
Lees verder

Coronavirus Update

14-5-2020 Update Coronavirus voor pensioenfonds: Lagere dekkingsgraad maar nog geen herstelplan   Beleggingen Het pensioenfonds belegt de premies van de deelnemers met als doel om de pensioenen in de toekomst waardevast te kunnen uitkeren. Om het risico te spreiden heeft het pensioenfonds beleggingen met een hoger risico zoals aandelen en beleggingen met een lager risico zoals staatsobligaties. ...
Lees verder

Coronavirus

27-3-2020 Coronavirus: wat betekent dit voor de deelnemers van het pensioenfonds? Door het Coronavirus zijn de aandelenmarkten wereldwijd gedaald. Ook de dekkingsgraad van ons pensioenfonds is sterk gedaald.Op dit moment heeft een lagere dekkingsgraad bij ons: Geen effect op de pensioenuitkeringen. Wij blijven de pensioenuitkeringen betalen. Het pensioenfonds heeft voldoende geld in kas om dit te kunnen doen. Geen effect op uw opgebouwde pensioen of het recht op nabestaanden- en wezenpensioen. Aan het eind van het jaar wordt gekeken hoe hoog de dekkingsgraad is. Als de dekkingsgraad dan te laag is, zijn eventueel maatregelen nodig. ...
Lees verder

Wijziging regeling per 1 januari 2020

13-2-2020 Per 1 januari 2020 is de pensioenregeling voor de actieve deelnemers van het pensioenfonds gewijzigd. Deze wijzigingen zijn de werkgever en vakbonden gezamenlijk overeengekomen. De voornaamste reden voor de wijzigingen was de toenemende druk op de hoogte van de pensioenpremie door de aanhoudende lage rentestand....
Lees verder