Nieuws 2018

Indexatie actieve deelnemers per 1 januari 2019

19-12-2018 Geachte deelnemer aan het pensioenfonds van Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg, Uw pensioenregeling kent een onvoorwaardelijke (gegarandeerde) indexatie en een voorwaardelijke indexatie van de door u opgebouwde pensioenaanspraken. ...
Lees verder

Toespraak gepensioneerdendag 11 oktober 2018

11-10-2018 Dames en heren, namens het bestuur van het pensioenfonds heet ik u van harte welkom op deze bijeenkomst. Vandaag is het alweer de 43ste keer dat de gepensioneerdendag gehouden wordt. U heeft massaal gereageerd op de uitnodiging, dat is fantastisch. Door de vele aanmeldingen hebben we wederom moeten besluiten om met twee schepen te gaan varen. ...
Lees verder

Artikel Spreekbuis 4 2018

4-9-2018 Bestuur. Het bestuur bespreekt minimaal eens in de drie jaar zijn eigen functioneren en het functioneren van ieder bestuurslid afzonderlijk. De evaluatie van een bestuurslid gebeurt in de laatste vergadering binnen zijn of haar zittingsperiode....
Lees verder

Jaarverslag 2017

5-7-2018

Het jaarverslag over het boekjaar 2017 is gepubliceerd. U kunt dit jaarverslag vinden bij Pensioen 1-2-3 , laag 3. 

 

Verslag van het Verantwoordingsorgaan over 2017

30-5-2018 Taak en werkwijze. Het is de taak van het Verantwoordingsorgaan (VO) om het door het PF-bestuur gevoerde beleid te toetsen. Het VO doet dit onder andere door in een gesprek met het PF-bestuur ...
Lees verder