Uitkomsten deelnemersonderzoek

Uitkomsten deelnemersonderzoek

In de afgelopen periode hebben we een aantal actieve en gepensioneerde deelnemers van Pensioenfonds Huntsman Rozenburg een aantal korte schriftelijke vragen gesteld. De bedoeling van dat onderzoek was om hiermee een beter beeld krijgen bij hoe de deelnemers aankijken tegen onderwerpen als communicatie, verantwoord beleggen en de risico's en rendement. Hierna geven we een terugkoppeling van de uitkomsten.

  • Van de in het totaal 815 aangeschreven deelnemers heeft 59% de vragen beantwoord. De respons van de gepensioneerden (67%) was hoger dan die van actieven (37%). Het bestuur is erg tevreden met dit aantal reacties. Ten opzichte van andere pensioenfondsen die deelnemersonderzoeken houden is de respons erg hoog.
  • Een meerderheid van zowel de actieven als de gepensioneerden geeft aan dat het behoud van koopkracht voor hen belangrijk is en daar mag Pensioenfonds Huntsman best wat meer risico voor nemen. Zij accepteren de keerzijde daarvan, namelijk een meer fluctuerend pensioen. Er waren ook veel gepensioneerden die aangaven geen keuze te kunnen maken.
  • Een meerderheid van de actieven en gepensioneerden kiest voor een economisch scenario waarbij het de wens is om pensioenen te kunnen indexeren maar er ook een kans op korten wordt geaccepteerd.
  • Voor wat betreft verantwoord beleggen is er geen overduidelijke voorkeur waarneembaar. Veel gepensioneerden gaven aan dat ze geen keuze konden maken.
  • De communicatie wordt gemiddeld met een 7.9 gewaardeerd. De gepensioneerden (8.2) zijn positiever dan de actieven (7).
  • De website van het pensioenfonds wordt gemiddeld met een 7.9 gewaardeerd. De gepensioneerden (8.1) zijn positiever dan de actieven (7.2).
  • Bij de open vragen kwam vaak terug dat deelnemers ge├»nformeerd willen worden over wat de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel zijn.

Vervolg

De vragen waren bewust beperkt van opzet. Uit algemeen onderzoek blijkt dat pensioen door veel mensen als moeilijke materie wordt ervaren. Belangrijke conclusie is dat het pensioenfondsbestuur de uitkomsten van het onderzoek goed vindt aansluiten bij het bestaande beleggingsbeleid. Met het huidige beleggingsbeleid wordt gestreefd naar een geïndexeerd pensioen tegen een aanvaardbaar risico.

Het pensioenfonds zal in de komende periode in de communicatie op de website aandacht schenken aan het nieuwe pensioenstelsel en verantwoord beleggen. Zodat deelnemers een goed beeld hebben bij wat deze onderwerpen betekenen voor hun pensioen.

Een hartelijke dank van het bestuur aan de deelnemers die de vragenlijst hebben ingevuld.