Controle

Organisatie Bestuur Uitvoering Advies Controle Toezicht

Certificerend actuaris

De certificerend actuaris controleert de zogeheten voorziening pensioenverplichtingen. Hij bekijkt dus of het pensioenfonds voldoende geld heeft om er zeker van te kunnen zijn dat (samen met de nog te ontvangen pensioenpremies) alle pensioenen betaald kunnen worden. Ook geeft de certificerend actuaris een verklaring af, die het pensioenfonds in zijn jaarrekening openbaar maakt.

Accountant

De accountant controleert of de jaarrekening van het pensioenfonds klopt. Als hij de cijfers heeft goedgekeurd, geeft de accountant een accountantsverklaring af. De accountant van het pensioenfonds is een medewerker van Mazars Accountants N.V. in Rotterdam.  

Compliance officer

De compliance officer controleert of de Gedragscode wordt nageleefd.